Nasze przedszkolaki, po raz kolejny wzięły udział w FILHARMONII PRZEDSZKOLAKA. Koncert w formie opowieści muzycznej nawiązywał do wiosennych porządków. Dzieci słuchając utworów muzycznych rozróżniały „bałagan” i „porządek” w muzyce. Utrwaliły pojęcie rytmu, nazwy instrumentów muzycznych takich jak skrzypce, wiolonczela, altówka. Wraz z profesjonalnymi muzykami stworzyli orkiestrę grając na trójkątach i klawesach.

FILHARMONIA PRZEDSZKOLAKA