Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2020/2021 Radę Rodziców naszego przedszkola tworzą:

Przewodniczący: Katarzyna Łuba – Wtorkowska (rodzic z grupy IV)

Sekretarz: Zofia Szymańska ( rodzic z grupy III )

Skarbnik: Patryk Hiczewski ( rodzic z grupy 1 Zielonej)

Przedstawiciele grup:
Grupa I Niebieska: Katarzyna Łuba – Wtorkowska
Grupa I Zielona: Patryk Hiczewski
Grupa II Zuchy: Jolanta Stączek
Grupa III Średniaki: Zofia Szymańska
Grupa IV Zerówka: Katarzyna Włodarczyk

Rada Rodziców w oparciu o rozliczenie zeszłorocznego budżetu ustaliła na rok 2020/21 wysokość składki miesięcznej w wysokości 40 PLN. Składkę wpłacamy z góry do 10- tego danego miesiąca przelewem na numer konta:

11 1090 1030 0000 0001 4649 8813 ( proszę o wpisanie w tytule : imię i nazwisko dziecka oraz grupę )

Składkę można wpłacić w wysokości kwartalnej, półrocznej lub rocznej.

Z poważaniem,
Rada Rodziców