Dyrektor – mgr Małgorzata Pacuła
Kierownik gospodarczy – Sylwia Kruszewska

Grupa I – Maluchy

 • nauczyciel: mgr Monika Bochińska – pedagogika ogólna specjalizacja pedagog szkolny, studia podyplomowe edukacja początkowa i reedukacja
 • nauczyciel : mgr Małgorzata Pacuła – edukacja początkowa i wychowanie przedszkolne
 • pomoc nauczyciela : Agnieszka Szymczak
 • woźna: Marta Ogrodniczak

Grupa II Zuchy

 • nauczyciel: mgr Agnieszka Krogulec – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna :
 • nauczyciel : mgr Małgorzata Firek – Chrupek – edukacja początkowa i wychowanie przedszkolne
 • woźna: Anna Pawłowska

Grupa III Niebieska– Średniaki

 • nauczyciel : mgr Monika Wolf – filologia polska, studia podyplomowe pedagogika przedszkolna
 • nauczyciel : Justyna Jarmułowicz – licencjat wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 • woźna: Anna Sasin

Grupa III Zielona– Średniaki

 • nauczyciel : mgr Katarzyna Podgórska – pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną, licencjat edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • nauczyciel : vakat
 • woźna: Wioleta Maziejuk

Grupa IV  – Zerówka

 • nauczyciel : mgr Katarzyna Złośnik – edukacja początkowa i wychowanie przedszkolne
 • nauczyciel : mgr Marta Zaręba – oligofrenopedagogika, licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • woźna: Danuta Wtorkowska

Logopeda – mgr Edyta Banasiuk

Język angielski –