Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi objęte jest pomocą

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie,

przy ul. Felińskiego 15 – wejście od ul. Bitwy pod Rokitną

(tel. 22 277 22 18 i 22 277 22 10.).

Psychologiem oddelegowanym do naszej placówki  od dnia 01. 01. 2019 r. jest

mgr Marta Mroczek

GODZINY PRACY:

W przedszkolu: WTOREK  9:00 – 13.00

Zapisy na dyżur w poradni pod nr tel.:

22 277 22 18 i 22 277 22 10.