Koncert Jesienny

Już tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia w naszym przedszkolu odbywa się koncert w wykonaniu naszych przedszkolaków oraz uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

Pomysł na współpracę wziął się stąd, że wielu wychowanków naszego przedszkola kontynuuje swoją edukację właśnie w tej szkole. Podczas koncertu mają oni okazję powrotu do swojego przedszkola oraz zaprezentowania swoich postępów byłym (bardzo dumnym) nauczycielom oraz młodszym dzieciom. Dla nas wszystkich jest to okazja do spotkania z muzyką w nieco innej formie niż na codzień. Na koncert serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców.

Żoliborski Przegląd Form Muzycznych

Już od kilku lat w okolicach marca w naszej dzielnicy odbywa się Żoliborski Przegląd Form Muzycznych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, impreza o charakterze artystycznym skierowana do dzieci z żoliborskich przedszkoli i szkół.
Przegląd organizuje nasze Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi oraz Przedszkole nr 131.
Jego celem jest zachęcanie dzieci do uczestniczenia w amatorskim ruchu muzycznym, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przed szerszą publicznością.

Impreza trwa dwa dni, podczas których przedstawiciele żoliborskich placówek mają ok. 15 min na przedstawienie dowolnego programu muzycznego. Nikt nie odchodzi niedoceniony, ponieważ każda występująca grupa otrzymuje nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, zazwyczaj w postaci instrumentów muzycznych dla przedszkola czy szkoły. Uczestnictwo w przeglądzie muzycznym to nie tylko wspaniała wspólna zabawa, ale także cenna wymiana doświadczeń oraz inspiracja dla pedagogów i instruktorów.

Dzień Europejczyka

Raz do roku ma miejsce w naszym przedszkolu Dzień Europejczyka. Pomysł jego realizacji powstał w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i od tej pory każdego roku w  maju organizujemy uroczystość, na którą zapraszamy dzieci, rodziców oraz gości z Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz instytucji związanych z krajami UE.

Uroczystość składa się z dwóch części. Na pierwszą z nich składają się występy przedszkolaków, które rozpoczynają się od zaprezentowania przy muzyce finału IX symfonii Beethovena flag państw wybranych w danym roku. Każda grupa wiekowa prezentuje inny kraj unijny. Dzieci grają na instrumentach, tańczą oraz śpiewają piosenki w językach oryginalnych. W przygotowaniach do występów niejednokrotnie uzyskiwaliśmy pomoc zarówno od rodziców, jak i od ambasad oraz warszawskich instytucji kulturalnych. Pierwsza część kończy się na prezentacji Polski oraz zatańczeniu poloneza.

Drugą częścią jest „podróż po Europie”, czyli warsztaty plastyczne i punkty sprawnościowe – skierowane głównie do dzieci, ale wszyscy goście są zachęcani do wzięcia udziału w zabawie. Na zakończenie czeka uczestników loteria fantowa (fundatorem nagród jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) oraz poczęstunek, na który składają się przysmaki z różnych miejsc Europy, przygotowane przez przedszkole oraz rodziców.

Program „Dzień Europejczyka – edukacja wielokulturowa” wziął udział w Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej w 2010 r.