Opłata za dzienne wyżywienie wynosi – 15,00 zł.

Cena dwóch posiłków, gdy dziecko wraca do domu przed podwieczorkiem wynosi 11,00 zł dziennie.

Opłaty za żywienie pobierane są z góry do 10–go dnia danego miesiąca.

Zwroty za żywienie podczas nieobecności dziecka odliczane są od kwoty do zapłaty w następnym miesiącu.

Opłatę wpłacamy na konto.

NR KONTA OPŁAT ZA ŻYWIENIE: 98 1030 1508 0000 0005 5097 6056

Odbiorca: PRZEDSZKOLE NR 197 Do-Re-Mi

Adres: ul. ks. J. Popiełuszki 3A, 01-786 Warszawa

Tytułem: opłata za żywienie za miesiąc …, imię i nazwisko dziecka