Przedszkole umożliwia dzieciom uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  • gimnastykę,
  • plastykę,
  • rytmikę
  • język angielski( od  września 2017r w podstawie programowej wszystkich grup przedszkolnych)

Jesteśmy też otwarci na nowe propozycje.

Zajęcia dodatkowe finansowane są przez m.st. Warszawę.

Dodatkowo nauczyciele przedszkola co jakiś czas prowadzą nieodpłatne zajęcia, m.in. taniec integracyjny, spotkania z muzyką czy zajęcia plastyczne.

Współpracujemy również z Policją i Strażą miejską, których przedstawiciele organizują zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych na tematy związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem.